Obecnie znajdujesz się: Start » Aktualności » Podpisanie umowy z Gminą Łopuszno

Podpisanie umowy z Gminą Łopuszno

Opublikowany:09.12.2020

W dniu 09.12.2020 r. została podpisana umowa z Gminą Łopuszno ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno na wykonanie zadania pn. "„Budowa basenów letnich, budowę trzech budynków kontenerowych o funkcji techniczno – sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanych w ramach zadania „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno” na działce nr ewid. 361 obręb 0022 Łopuszno gm. Łopuszno”

Wartość zamówienia: 2 200 000,00 zł